Faglig blogg om digital markedsføring
#3 Kunstig intelligens overtar
#3 Kunstig intelligens overtar

#3 Kunstig intelligens overtar

I andre forelesning, 8.januar introduserte Arne Krokan oss for kunstig intelligens, maskinlæring og ikke minst hvordan den teknologiske utviklingen vil påvirke fremtiden vår. Det var en veldig interessant forelesning som fikk meg til å tenke over hva fremtiden kan bringe i forhold til den teknologiske utviklingen… Vi alle forstod at teknologien er i stor utvikling, spesielt med tanke på kunstig intelligens. 

Kunstig intelligens 

Verden er i en stadig utvikling i forhold til teknologien, det er det ingen tvil om. Kunstig intelligens har vært til stede siden 1956, og er et fagområde som har eksistert lenge. «Kravene» til hva som kalles kunstig intelligens er i stadig endring. Men hva er egentlig kunstig intelligens? 

Jo, kunstig intelligens er informasjonsteknologi som blir justert av egen aktivitet og dermed fremstår som intelligent. Krokan presiserte i forelesningen at kunstig intelligens brukes for å gi datamaskiner og dataprogrammer kunnskap. Altså, det hele omhandler å utvikle datasystemer som gir best mulig intelligent respons til å gjennomføre ulike arbeidsoppgaver som egentlig krever menneskelig intelligens. 

Kunstig intelligens er så mye, og det finnes ulike måter vi kan lære opp en datamaskin. Det er flere ulike arbeidsoppgaver som omhandler kunstig intelligens som er med oss i hverdagen. Oversettelser, chat-bots, autokorrekt på smarttelefon/nettbrett/datamaskin, smarthøyttaler og enkelte nyhetsoppdateringer er eksempler på funksjoner som benytter seg av denne teknologien. 

Et annet eksempel som Krokan nevnte i forelesningen er å bruke kunstig intelligens til å bestemme medisinske diagnoser på en pasient. Hudkreft og lungebetennelse ble nevnt som eksempler ettersom at pasienter i USA ofte blir feildiagnostisert. Kunstig intelligens vil da være med på å skape sikrere diagnoser, og en ekstra trygghet for oss mennesker. De nevnte eksemplene ovenfor viser hvor stor del av hverdagen vår som er preget av kunstig intelligens, og understreker at det er en stor utvikling i teknologien. 

Maskinlæring og roboter 

Maskinlæring er en viktig og sentral del av kunstig intelligens. Det er en spesialisering hvor statistiske metoder blir brukt for at datamaskiner skal finne mønstre i store datamengder, gjerne ved at maskinen lærer istedenfor å bli programmert. Ifølge Krokan er maskinlæring hovedgrunnen til at roboter har kommet så langt i utvikling. IT-teknikeren, Jon Alfred Smith styrker Krokan sin påstand, og mener at gjennombruddet i maskinlæring har gjort at kunstig intelligens er en viktig teknologi. 

Hensikten ved å bruke roboter er at de skal læres opp til å gjennomføre ulike handlinger på bakgrunn av erfaring, ref. sitat nedenfor. Maskinlæringen blir bedre etter hver erfaring som roboten går igjennom, og skal læres opp til å opptre moralsk. Dette er på samme måte som et menneske som ønsker å bli verdens beste golfspiller. For å oppnå dette målet kreves det tålmodighet, riktig og konsentrert trening for å lykkes. Krokan forklarte i forelesningen om roboter som leverer post til selvkjørende busser, robot som kokk og ikke minst roboter som maskiner som kan erstatte menneskelig arbeidsprosesser i fremtiden. Vi ser her en klar sammenheng i forhold til hvordan en robot læres opp til å gjennomføre en arbeidsoppgave i likhet med en profesjonell golfspiller. 

I forelesningen påpeker også Krokan utviklingen av droner ved hjelp av kunstig intelligens og hvor langt denne utviklingen faktisk har kommet. Amazon prime air er et eksempel på følgende, og er en tjeneste som leverer pakker innen 30 minutter eller mindre, i byer ved hjelp av små droner. Tjenesten er under utvikling, men er et godt eksempel i forhold til å benytte seg kunstig intelligens i droner. 

I dag er det også viktig å påpeke at maskinlæring som kunstig intelligens brukes i vårt daglige liv, kanskje uten at vi tenker over det. Eksempler på dette er websøk, filtrere e-post, bildegjenkjenning, språkgjenkjenning og selvdrevne biler. Totalt sett ser vi at kunstig intelligens som maskinlæring i roboter og droner vil være begynnelsen på en spennende tid. Det er klart at fremtiden vår vil bli påvirket til en viss grad i samsvar med den teknologiske utviklingen, og jeg må si det blir en skrekkblandet fryd å følge med på utviklingen videre! 

Elon Musk i møte med kunstig intelligens

«Elon Musk advarer mot å la teknologikjempene gjøre som de vil» er en artikkel fra forsking.no som ble publisert 21.februrar 2020. 

Overskriften på artikkelen gjorde meg interessert i følgende problemstilling ettersom at Elon Musk er verdens rikeste mann og grunnleggeren av Tesla Motors og SpaceX-sjef. Grunnen til at jeg valgte denne artikkelen er på bakgrunn av problemstillingen overskrifter tar opp. 

Artikkelen vektlegger hvordan Musk advarer mot at de store teknologiaktørene kan gjøre hva de vil. Zuckerberg, grunnleggeren av Facebook og Pichai fra Google har vært i dialog med EU i Brussel for å gi råd og innspill til eventuelle nye lovgivninger. Til tross for at Musk sine firmaer i stor grad benytter seg av kunstig intelligens i stor grad ønsker han tilsyn at de som driver med denne teknologien. Musk er kritisk til at alle kan benytte seg av kunstig intelligens. Han har ved flere anledninger gitt uttrykk for at han mener det kan være en trussel mot menneskeheten, og dermed føre til en tredje verdenskrig. Bakgrunn for følgende påstand er at han ikke tror de som utvikler teknologien ikke har gode nok kunnskaper og at det da vil bli vanskelig å forutse når den kunstige intelligensen møter den virkelige verden. Elon Musk har som mål at vi innen 10 år ikke kjører bil selv, men da kjører på bakgrunn av kunstig intelligens. Firmaene han driver jobber selv med maskinlæring, men han påpeker hvor viktig det er å ha kontroll, og at det er viktig at man som samfunn ikke mister kontrollen. 

Det er et interessant tema som blir tatt opp fra en spennende synsvinkel av Elon Musk. Etter å ha lest denne artikkelen har jeg fått et innblikk i hvilke arbeidsmengder som kreves, et langs tidsperspektiv i forhold til antall år med utarbeidelse, og hvor viktig det er å gjøre det riktig i møte med den virkelige verden. Dette er viktig faktorer som legger grunnlaget for å lykkes med maskinlæring som kunstig intelligens. Til slutt er det verdt å påpeke at det er forståelig at de store teknologiaktørene ønsker å ha retningslinjer for private firmaer slik at de kan benytte seg av sine suksessfaktorer. Men hva vil egentlig være følgende av kunstig intelligens i fremtiden? 

Oppsummering – hvordan vil kunstig intelligens påvirke være fremtiden vår? 

Digitalisering er fremtiden, og teknologiske endringer vil skje. Utviklingen av kunstig intelligens vil naturligvis påvirke oss, og resultere i sosiale konsekvenser for samfunnet. Det er viktig å holde seg oppdatert på hva som skjer i Norge, men også i resten av verden. Å være oppdatert vil være viktig uavhengig av hvilken bransje du hører til, uansett om du er arbeidsgiver eller arbeidstaker. Ved å ikke følge med på utviklingen vil det være vanskelig å lykkes som virksomhet. Effektivisering er et velkjent begrep for oss, og vil prege fremtidens arbeidsplasser. Kunstig intelligens vil ta over flere arbeidsprosesser i ulike bransjer, men det vil også være en begynnelse på nye og spennende arbeidsplasser. 

I mitt neste blogginnlegg skal jeg skrive om de sosiale konsekvensene av kunstig intelligens.  Det er et spennende tema, men kan også være litt skremmende på bakgrunn av de endringene som følger med som et resultat av den teknologiske utviklingen. 

– Thea

Kilder:

One comment

  1. Pingback: #25 Hvordan vil digital markedsføring utvikles i årene som kommer? - Thea Kristensen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *