Faglig blogg om digital markedsføring
#9 Refleksjon: digital økonomi og forretningsmodeller har satt sitt preg på januar
#9 Refleksjon: digital økonomi og forretningsmodeller har satt sitt preg på januar

#9 Refleksjon: digital økonomi og forretningsmodeller har satt sitt preg på januar

Første del av fordypningen i digital markedsføring er nå over. Digital økonomi og forretningsmodeller er et dagsaktuelt fag hvor jeg har fått et innblikk i spennende temaer. I forkant av kurset hadde jeg lite kunnskap om de ulike temaene som vi skulle bli introdusert for. Etter en måned med faget sitter jeg igjen med en følelse av mye kunnskap innenfor ulike deler av muliggjørende teknologier, digital økonomi og forståelsen for hva forretningsmodeller er.  

Det har det vært veldig spennende å bygge opp min faglige blogg, altså min egen digitale plattform. Oppbygningen av min blogg har gjort at jeg har utviklet meg, tilegnet meg kunnskap om ulike temaer gitt av foreleser, Arne Krokan, og ikke minst utviklet mitt personlig læringsnettverk. 

Gjennom Arne Krokan sin del av faget har vi fått et innblikk i muliggjørende teknologier, hvordan de vil påvirke fremtiden og mulige konsekvenser, både positive og negative. Kunstig intelligens (AI) er et tema son vekket min interesse, spesielt innenfor 3D-print, VR- og AR-teknologi. Blokkjedeteknologi er også et spennende tema som ser ut til å påvirke fremtiden i større grad enn den gjør i dag. Marianne Hagelia har også preget faget ettersom at hun har introdusert oss for digital studieteknikk, altså viktigheten og bevisstgjøringen av tematikken.

Faget har også gjort meg oppmerksom og vekket et engasjement hos meg i lys av hvordan fremtiden vil bli påvirket på bakgrunn av teknologisk utvikling. Kunnskapen og innsikten i ulike fagområder som har preget faget har gjort at jeg har forstått alvoret ved å kontinuerlig følge med i ulike tidsskrifter og endringer i samfunnet. Det er viktig at virksomheter i dag og digitale markedsførere holder seg oppdatert før eventuelle utfordringer står for tur. Sistnevnte la Stig Martin Fiskå vekt på i sitt gjesteinnlegg tidligere i januar. Fiskå påpekte viktigheten av å ta med seg kunnskapen videre og bruke den for å skape fremtidige arbeidsplasser. 

Totalt sett vil jeg si at det er viktig for ulike virksomheter å forstå den teknologiske utviklingen vi står ovenfor, samtidig som at det er viktig for arbeidstakere. Faget, digital økonomi og forretningsmodeller, har vært veldig spennende i sin helhet, og jeg ser frem til de tre neste delene av fordypningen som skal danne helheten, digital markedsføring. 

Tusen takk til Arne Krokan og Marius Vetaas Thomassen for et interessant og lærerikt emne!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *