Faglig blogg om digital markedsføring
#12 Kari Traa: kommunikasjonskanaler er nøkkelen til suksess
#12 Kari Traa: kommunikasjonskanaler er nøkkelen til suksess

#12 Kari Traa: kommunikasjonskanaler er nøkkelen til suksess

Kari Traa er i medvinden i lys av fokuset på bærekraft og bærekraftig utvikling. I mitt forrige innlegg tok jeg for meg FNs bærekraftsmål og på hvilken måte de er integrert i merkevaren. Jeg vil nå trekke frem relevante kommunikasjonskanaler for klimakommunikasjon, altså med fokus på arbeidet med å fremme bærekrafttiltak og fastsatt mål. 

Bærekraftstiltak og målsetninger 

Tiltaket vi har valgt for Kari Traa tar for seg at forbrukeren kan levere inn produkter som er ødelagt i eksempelvis søm eller en rift i selve produktet. Det anses som sentralt å forsterke deres posisjon på markedet ved å tilby reparasjon av produkter. Forbrukeren kan da levere inn et ødelagt produkt og Kari Traa reparerer det for deg. Det overordnede målet vil da være å fremme bærekraftige valg ved gjenbruk og ta vare på verdien av et produkt. I tillegg vil også bruk og kast-mentaliteten fremmes i lys av bærekraftig utvikling. 

For å kunne nå dette målet vil det være relevant å fastsette hovedmålsettinger for bærekraftstiltaket. Atferdseffekter er høyt aktuelt og den største effekten vi ønsker å oppnå. Tiltaket skal som skrevet ovenfor skape en interesse og bevisstgjøre forbrukeren til å ta bærekraftige valg i hverdagen. Videre vil Kari Traa oppnå psykologiske effekter ved å forsterke følgere sin merkekunnskap, øke merkelojaliteten og et positivt omdømme blant forbrukere, men også innenfor tekstilbransjen. Resultatet vil være at Kari Traa får en større kundebase og øker salgsvolum, altså økonomiske effekter. Her er det sentralt å fokusere på handlingsendring fremfor holdningsendringer. Det er på bakgrunn av at det er mer effektivt å endre handlinger fremfor å endre holdninger (Arnslett, Bjørnæs og Lannoo 2018). 

            Hentet fra Kari Traa

Målet med bærekraftstiltaket er å fange oppmerksomheten til forbruken slik at Kari Traa differensierer seg fra andre konkurrenter. Sosiale kommunikasjonsplattformer benyttes gjerne for å inspirere, fremme et budskap og lære forbrukeren, både nåværende og potensielle følgere. Dersom budskapet kommuniseres på rett måte, kan det påvirke endring i atferd og holdninger. Sammenlagt er det naturligvis et ønske om at merkevaren utløser en atferd. Det er på bakgrunn av å fremme fokuset på FNs bærekraftsmål og naturligvis ønske om en reduksjon av bruk og kast-mentaliteten. Men, hvilke sosiale kommunikasjonsplattformer vil være mest relevant for å nå virksomhetens mål?

Valg av sosial kommunikasjonsplattform

God kommunikasjon og riktig valg av kommunikasjonskanaler er essensielt for å lykkes med bærekraftstiltaket. I en verden som er i stadig utvikling i lys av nye sosiale kommunikasjonsplattformer er det flere alternativer som Kari Traa kan velge mellom. Instagram, Podkast, Youtube og Facebook er eksempler på slike aktuelle plattformer. Jeg har valgt å avgrense innlegget, ved å vektlegge Norges største mediekanal, Facebook. Instagram vil også være en aktuell mediekanal ettersom Facebook eier følgende, annonser samkjøres og plattformene komplimenter hverandre (Svelle 2012).

Facebook + Instagram = sant 

Facebook og Instagram vil være de ultimate mediekanalene å benytte for å fremme bærekraftstiltaket ved hjelp av klimakommunikasjon på best mulig måte. Ifølge Hollensen, Kotler og Opresnik (2020) hadde Facebook per 10.mars 2020 1,6 milliarder brukere i måneden. Ipsos gjennomfører hvert år markedsundersøkelser og lanserer hvert kvartal en oversikt over bruken av sosiale medier. Rapporten viser at 67% av Norges befolkning bruker Facebook daglig, altså 3 506 000 profiler, per fjerde kvartal 2020. Av det totale antallet utgjør 52% kvinner, som gjør at Facebook gir et stort nedslagsfelt for Kari Traa. Til sammenligning bruker 36% Instagram, hvor det ifølge Ipsos er 56% er kvinner (Ipsos 2021). Oversikten understreker at bruk av de to mediekanalene legger grunnlaget for å lykkes med merkevarens klimakommunikasjon. 

Kari Traa ønsker å vekke interesse, skape et engasjement, øke synligheten og spre et viktig budskap (Igelström 2021). Kommunikasjonskanalene tilrettelegger for å produsere aktuelt og spennende innhold for å treffe den angitte målgruppen, ref. (punktet her i henhold til innholdsfortegnelse) (Wien og Tafesse 2017). Det gjør det mulig å fremme et budskap ved hjelp av visuell tekst og video, altså presentasjonsegenskaper, ref. medievalgmodellen (Peretz og Olsen 2017, 245).  

How To Share From Facebook to Instagram with Android

Per 10.mars 2021 hadde Kari Traa 110 810 følgere på Facebook og 121 000 på Instagram. Dette ses på som et godt utgangspunkt for å kunne spre bærekraftstiltaket ut til målgruppen, og som følge av dette kan det oppstå en viral effekt dersom engasjerte følgere deler budskapet videre. Mediekanalene legger grunnlaget for at brukere kan like, kommentere, tagge venner i et innlegg og dele budskapet videre. Hensikten er at Kari Traa skal formidle til sine følgere om merkevarens arbeid og fokus på bærekraftig utvikling. 

Bærekraftstiltaket skal bevisstgjøre forbrukerens vaner og valg, og forsøke å endre disse i en mer bærekraftig retning, ref. kontaktpunkter i kundereisen. I lys av motiver i et merkesamfunn, vil det være viktig for Kari Traa å benytte sin Facebook-profil til å gi forbrukeren informasjon med hensyn til fremtidige kjøpsbeslutninger, altså et funksjonelt motiv (Wien og Tafesse 2017).

Relasjonsbygging, tillit, merkekjennskap og markedsposisjon er faktorer som vil bli forsterket dersom virksomheten velger å benytte Facebook og Instagram som sine kommunikasjonskanaler (Wien og Tafesse 2017). I tillegg vil merkevaren fungere som et forbilde innenfor tekstilbransjen ved å fremme bærekraft og fokus på reparasjon av produkter. Kari Traa ønsker en reaksjon og endret atferd, og bærekraftstiltaket vil være et steg i riktig retning.

Oppsummering

Vi ser at Kari Traa har et godt grunnlag for å fremme bærekraftstiltaket ved hjelp av Facebook og Instagram. Det er på grunnlag av målsetninger og valget av kommunikasjonsplattformer. Videre vil mediekanalene legge et fundament for videre klimakommunikasjon. Kari Traa vil da ha muligheten til å fremme et viktig budskap til sine følgere, både nåværende og potensielle. Avslutningsvis vil merkevaren forsterke tilliten mellom virksomheten og deres følgere på Facebook og Instagram. Deres markedsposisjon og merkekjennskap vil også forsterkes ved å ha fokus på gjenbruk, reduksjon av bruk og kast-mentaliteten og en bærekraftig utvikling i lys av FNs bærekraftsmål.   

-Thea

Legg meg gjerne til på LinkedIn

Kilder: 

Igelström, Klaes. 2021. Novateur. 21 Mars. Funnet Mars 10, 2021. https://novateur.no/facebook-norges-storste-mediekanal/ 

Ipsos . 2021. Ipsos.no . 14 Januar . Funnet Mars 10 , 2021. https://www.ipsos.com/nb-no/ipsos-some-tracker-q420 

Instagram. u.d. Instagram. Funnet Mars 11, 2021. https://www.instagram.com/karitraa/ .

Facebook. u.d. Facebook.com. Funnet Mars 10, 2021. https://www.facebook.com/karitraa .

Peretz, Adrian, og Lars E. Olsen. 2017. Markedskommunikasjon. Bergen: Fagbokforlaget.

Svelle, Øistein. 2012. E24.no . 9 April. Funnet Mars 11, 2021. https://e24.no/boers-og-finans/i/9mJ4zq/facebook-kjoeper-instagram

Wien, Anders, og Wondewesen Tafesse . 2017. Magma.no. April . Funnet Mars 10, 2021. https://www.magma.no/merkebygging-pa-facebook 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *