Faglig blogg om digital markedsføring
#13 Influensermarkedsføring har kommet for å bli
#13 Influensermarkedsføring har kommet for å bli

#13 Influensermarkedsføring har kommet for å bli

Ny måned, ny foreleser og en ny modul står for tur! Vi beveger oss fra sosial kommunikasjon i et bærekraftperspektiv og over til e-varehandel i fordypningsfaget, digital markedsføring. Foreleser, Karl Philip Lund skal lede og inspirere oss igjennom denne modulen. Det blir helt klart en spennende og lærerik måned! 

I forbindelse med denne modulen skal vi som en del av eksamensoppgaven utvikle et konsept, lanseringsstrategi og sette opp en velfungerende nettbutikk. Målet er få en forståelse og innblikk i prosessen fra en idé utvikles, planleggingen, gjennomføringen og ikke minst selve lanseringen av konseptet. Ved siden av eksamensoppgaven vil jeg jevnlig publisere relevante innlegg med en spennende tematikk knyttet til e-varehandel og digital markedsføring. 

I dette innlegget vil jeg gå i dybden på den omtalte markedsføringen gjennom influensere. Det er en spennende og interessant strategi vi nå skal se på hva det innebærer og deres arbeidsoppgaver. I tillegg vil jeg vektlegge hvorfor en akkurat skal benytte seg av denne strategien, altså et sammendrag av markedsføringsstrategien. 

Influensermarkedsføring

Første spørsmål vi må stille oss i denne forbindelse er, vil det være lønnsomt for en virksomhet å satse på markedsføring gjennom influensere? Svaret er kort og konkret, ja!

La oss starte fra begynnelsen, hva er egentlig influensermarkedsføring? Det er et samarbeid mellom en virksomhet og en influenser som har bygd opp sin merkevare på sosiale medier over tid. Markedsstrategien blir også gjerne omtalt som påvirkningsmarkedsføring. Influensermarkedsføring handler om at en person med en viss følgerskare markedsfører en virksomhet, tjeneste eller produkt gjennom vedkommendes sosiale kanaler (Media performance u.d.). Den nettbaserte markedsføringen oppfattes gjerne som ny, men den blir også samtidig sett på som gammel. Det er på bakgrunn at strategien ved å kontakte relevante og/eller innflytelsesrike personer i reklamekampanjer har vært aktuell innenfor markedsføring i lang tid (Camarena 2017). Personer med en viss rolle og stemme på internett blir kontaktet, og hensikten er at vedkommende skal snakke positivt om virksomhetens produkter eller tjenester på deres sosiale kanaler.

En influenser er ikke nødvendigvis det samme som en kjent person, som en kanskje assosierer det med. Vi skiller gjerne mellom mikro-influensere og kjendiser, altså antall følgere vedkommende har (Think Media 2019). Når en virksomhet skal velge hvem som er aktuelt å inngå et samarbeid med vil det være ulike faktorer som spiller inn. Det vil eksempelvis være aktuelt å se på antall følgere og om vedkommende vil være med på å treffe den utvalgte målgruppen. Videre vil også influenseren sine verdier være viktig, hva en assosieres med, grad av troverdighet, muligheten til å opparbeide gode relasjoner og ikke minst tilliten mellom influenseren og følgere.  

Ifølge Utdanning.no er en influenser en person som jobber med markedsføring på sosiale medier på vegne av annonsører og samarbeidspartnere. Det finnes ulike kommunikasjonskanaler som en influenser kan benytte seg av, nedenfor er det eksempler på følgende;

Blogg

Skribenter, forfattere eller personer som skriver blogger med fokus på ulike interesser eller temaer. Vi kan gjerne omtale en blogg for en personlig journal eller dagbok som blir publisert på nett som er designet og tiltenkt en utvalgt målgruppe (Bjørkelo 2018). 

YouTube

YouTube er en videoplattform hvor en influenser har filmet, redigert og deretter deler videoen. Youtubere kan publisere videoer innenfor en rekke ulike temaer så lenge retningslinjer og lover er ivaretatt.Det er gjerne snakk om videoer med fokus på ulike meninger, erfaringer, tips, veiledninger eller en video fra deres hverdag/livsstil.

Instagram

Instagram er en applikasjon som tilrettelegger for deling av bilder og videoer. Den sosiale plattformen har hatt en enorm vekst de siste årene. Ifølge Ipsos hadde om lag 2 556 000 mennesker i Norge en profil på mediet per fjerde kvartal 2020 (Ipsos 2021). Antall brukere indikerer at det er store muligheter for å nå ut med et budskap med riktig verktøy og avgrensninger for å drive målrettet markedsføring. 

Snapchat

Snapchat er en rask og morsom måte å dele øyeblikk med venner og familie, men har også blitt en kanal viktig kanal for markedsføring og annonsering. Det sosiale mediet har vokst enormt med om lag 2 700 000 brukere i Norge per fjerde kvartal i 2020 (Ipsos 2021). Små og store profiler blir gjerne benyttet for å nå ut med et budskap, et produkt eller en tjeneste til målgruppen. Hensikten er at influenseren forsterker sin merkevare og posisjon videre ved å markedsføre for en annonsør/samarbeidspartner. 

Influensere har gjerne bygget seg opp et publikum av en viss størrelse over en periode, og vi kan også omtale de for opinionsledere eller trendsettere (Utdanning u.d.). Markedsstrategien benyttes i stor grad blant ulike virksomheter og bransjer. Det er også en av grunnene til flere merkevarer sin suksess og vekst, eksempelvis Fyri Resort i Hemsedal og merkevaren, Estrid.

Synlighet, troverdighet og tillitt er tre nøkkelfaktorer for at en virksomhet lykkes med influensermarkedsføring. Overordnet er hensikten å oppnå et stort antall følgere som ønsker å lese om influenseren sitt liv, gjerne dele interesser og ikke minst være en inspirasjon som påvirker andre til å gjennomføre en handling eller beholde/endre en holdning (Utdanning u.d.). Men, nå som vi har sett på hva influensermarkedsføring inneholder, hva er egentlig arbeidsoppgavene til en influenser? Det er viktig at virksomheten er innforstått med følgende før en velger markedsføringsstrategi og et potensielt samarbeid.

Arbeidsoppgavene kan være så mangt

En influenser har som hovedoppgave å påvirke andre sine holdninger og handlinger. For å lykkes handler det om å være god på sosiale medier, kunne bruke ulike digitale verktøy og redigeringsprogrammer. I tillegg er det også essensielt å ha god kjennskap til annonsøren og produktet vedkommende skal markedsføre. 

Det er essensielt at en influenser har en lidenskap for sosiale medier, finner ut hva som fungerer for best for en selv og følgerne, og skiller seg ut fra mengden. Innholdsproduksjon i form av å ta bilder, lage videoer, produsere innhold på vegne av annonsører, markedsføre produkter og seg selv som merkevare, og håndtering av medier er eksempler på arbeidsoppgavene til en influenser (Utdanning u.d.). Du som leser har nå fått et innblikk i hva en influenser er og deres arbeidsoppgaver, men hvorfor skal en absolutt satse på en slik markedsstrategi? 

Nøkkelen til vekst og videre suksess 

Influensermarkedsføring er en markedsstrategi som legger grunnlaget for vekst og videre suksess, både for virksomheten, men også for merkevarens markedsposisjon. 

  1. Valg av influenser
  2. Målrettet markedsføring
  3. Mulighet til å treffe et stort publikum
  4. Ambassadør for virksomheten

De fire punktene ovenfor indikerer viktige faktorer for hvorfor en skal satse på følgende strategi.

I dag er det stor konkurranse innenfor ulike bransjer og det er viktig å være synlig på de sosiale kommunikasjonskanalene. Valg av influenser og samarbeidspartner vil være essensielt for å lykkes. En langsiktig strategi og godt samarbeid vil generere god lønnsomhet og resultater, eksempelvis ved salg av et produkt eller en tjeneste. Men, hvem vil gi de beste resultatene? Hva ønsker vi å oppnå? Det er spørsmål en virksomhet må stille seg og som naturligvis vil variere ut ifra hva som skal markedsføres.

Grundig research av ulike profiler før et samarbeid er viktig i lys av virksomhetens mål, videre budskap og ønsket markedsposisjon. En mikro-influenser blir gjerne omtalt som lojal og «menneskelig» ut ifra følgerskare, eksempelvis en brukerprofil med 20 000 følgere (Think Media 2019). Det er til sammenligning med en kjendis-influenser, eksempelvis Kim Kardashian (213 millioner følgere), Jørgine (Funkygine) Massa Vasstrand (627 000 følgere) eller en annen person med en stor følgerskare. Valg av influenser vil påvirke budsjettet til virksomheten og det er derfor viktig å velge riktig person for å oppnå ønsket resultat (Media performance u.d.).

Influensermarkedsføring gir en virksomhet muligheten til å drive målrettet markedsføring mot en utvalgt målgruppe. Hensikten ved å benytte seg av influensere er å vekke en interesse og skape et engasjement hos følgere, men også hos nåværende og potensielle brukere/kunder. I lys av valg av influenser vil det nå være relevant å vurdere hvilket marked og geografisk avgrensning som skal legge grunnlaget for videre vekst og suksess. Oslo? Norge? Utvalgte land? For å lykkes med strategien er det sentralt å markedsføre til utvalgt målgruppe basert på hva som skal markedsføres, eksempelvis et skjønnhetsprodukt, en organisasjon, en reisedestinasjon eller et arrangement.

Videre er det også en stor fordel at det er mulig å nå et bredt og stort publikum på en kostnadseffektiv måte (Chaffey og Ellis-Chadwick 2019, 449). For at det skal være lønnsomt for en virksomhet å benytte seg av influensere aktivt i markedsføringen er det helt essensielt at virksomhet og influenser deler interesser, verdier og har et godt samarbeid mot felles mål. Det vil også være aktuelt å analysere vedkommendes sosiale kanaler på bakgrunn av troverdighet, lønnsomhet og muligheten for videre vekst. Hvem er følgerne? Kjønn? Alder? Geografisk tilhørighet? Livsstil? Interesser? Er det samsvar med følgerne, influenseren og ikke minst med virksomheten?

Influenseren vil representere virksomheten og merkevaren utad, altså fremstå som en ambassadør. Det er viktig med tillit til influenseren som er markedsføreren av et produkt eller en tjeneste, men også selve virksomheten (Torjusen u.d.). Dersom det ikke er det, vil det ikke være lønnsomt å velge en slik strategi. Konseptet og budskapet må være fastsatt slik at influenseren kan representere virksomheten og bygge relasjoner med sine følgere. Et samarbeid kan vare en liten eller en lenger periode, alt avhengig av hensikten og hva som er fastsatt i en markedsstrategien. Etter endt samarbeid kan også influenseren videre være med på å styrke virksomhetens markedsposisjon ut ifra det arbeidet og interaksjonen som er gjennomført.

Nøkkelord som målrettet, analytisk, kreativitet, initiativrik og en person som stadig bygger tillit er sentrale faktorer for å inngå et samarbeid. Det vil naturlig være en fordel å være lett å samarbeid med, men også komme i kontakt med de rette, eksempelvis potensielle samarbeidsparter og andre relevante influensere (Utdanning u.d.). Hensikten er at rett influenser skal utarbeide innhold til utvalgt målgruppe og et større publikum som vil fremstå som en ambassadør for en merkevare. De ulike nevnte faktorene må sterkt vurderes for å utarbeide en markedsstrategi som skal være lønnsom for å oppnå resultater, men også legge grunnlaget for videre suksess og vekst. Ved riktig valg av influenser/ambassadør vil strategien legger til rette for økt merkekjennskap, markedsandel, og ikke minst virksomhetens fortsatte vekst og videre suksess.

Oppsummering

Influensermarkedsføring er helt klart en markedsstrategi som er høyst aktuell å benytte seg av i dag i sosiale medier. Etter min mening er dette en spennende og interessant strategi som stadig vil være i utvikling, og prege en virksomhet sine strategiske valg i årene som kommer. Dersom riktig sosial profil blir valgt ut til rett målgruppe vil virksomheten ha muligheten til å nå ut til rett målgruppe ved å drive målrettet markedsføring til et stort publikum. Den sosiale profilen vil uavhengig av følgerskare opparbeide seg en tittelen, ambassadør for merkevaren. Markedsføringsstrategien vil være en lønnsom strategi ved at de rette valgene blir tatt med fokus på troverdighet og tillit mellom følger, virksomhet og sosial profil.

-Thea

Gjerne legg meg til på LinkedIn

Kilder:

Bjørkelo, Kristian A. . 2018. SNL . Juli 5. Accessed Mars 30, 2021. https://snl.no/blogg.

Camarena , Ana. 2017. Big Guy. August 31 . Accessed Mars 28, 2021. https://www.bigbuy.eu/blog/nb/hva-er-pavirkningsmarkedsforing-og-hvordan-kan-det-hjelpe-meg/.

Chaffey, Dave, and Fiona Ellis-Chadwick. 2019. «Advantages of social media and viral marketing .» In Digital marketing; strategy, implementation and practice , by Dave Chaffey and Fiona Ellis-Chadwick, 449. Harlow, Untied Kingdom: Pearson .

Ipsos . 2021. Ipsos . Januar 14. Accessed Mars 30, 2021. https://www.ipsos.com/nb-no/ipsos-some-tracker-q420.

Media performance . n.d. Media performance . Accessed April 4, 2021. https://mediaperformance.no/blogg-influencer-markedsforing/.

Think Media . 2019. YouTube . September 26. https://www.youtube.com/watch?v=popowMuKyjY.

Torjusen, Marius. n.d. Vinn markedsandeler i sosiale medier med influencer marketing. Accessed April 4, 2021. https://cdn2.hubspot.net/hubfs/436498/E-boker/Influencer%20Marketing.pdf?__hssc=.

Utdanning . n.d. Utdanning.no. Accessed Mars 30, 2021. https://utdanning.no/yrker/beskrivelse/influencer.

6 Comments

  1. Pingback: #13 Influensermarkedsføring har kommet for å bli | DIG2100 (2103)

  2. Hurra, Thea! Dette er et skikkelig bra innlegg. Du har både god struktur og oppbygging, skriver godt, kommer med godt innhold som du underbygger med referanser, og trekker inn eksempler. I tillegg har du en fin tittel, som jeg synes vekker interesse!

    Jeg har ikke noe å utsette på dette innlegget, annet enn et lite innspill: kanskje du kan være konsekvent med å bruke hyperlink på referanser i løpende tekst? For i litteraturlista di får man ikke trykket på linken, så man må selv kopiere den i tekst, og det blir litt tungvindt.

    Uten om dette, veldig bra jobba!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *