Faglig blogg om digital markedsføring
#18 Fra idé til nettbutikk på en måned
#18 Fra idé til nettbutikk på en måned

#18 Fra idé til nettbutikk på en måned

En travel, inspirerende og lærerik måned er over. Da vi fikk eksamensoppgaven 23.mars visste ikke mine medstudenter og jeg helt hva som ville skje den neste måneden. Ingen av oss hadde erfaring med å opprette en nettbutikk, men vi var klare for en spennende utfordring. Men, hvordan var prosessen fra idé, planlegging og til lansering? I dette refleksjonsnotatet vil jeg vektlegge hele prosessen fra idé til lansering, ulike utfordringer vi møtte på underveis og ikke minst mitt personlige læringsutbytte. 

FRA OPPGAVETEKST TIL IDÈ OG KONSEPT

Planleggingsprosessen vil jeg si er den viktigste fasen ved et større prosjekt. Vi tok oppgaven på strak arm og begynte tidlig med idémyldring slik at vi var på god vei for å oppnå ønsket resultat. Hvor skal vi begynne? Hva ønsker vi å selge? Eettbutikk for en nåværende virksomhet eller nyutviklet av oss? Hvilket behov og problem ønsker vi å dekke? Det var relevante spørsmål vi måtte stille oss for å komme frem til hvordan vi skulle løse oppgaven videre. 

Koronasituasjonen på dette tidspunktet gjorde at denne prosessen foregikk på Zoom. Alle teammedlemmene ønsket å utvikle et produkt som vi kunne selge på nettbutikken. Vi var samstemte og idemyldret hver for oss helt uten regler eller begrensninger. Grunnen til dette er ønsket om å komme frem til en idé vi alle kunne identifisere oss med og representere. 

An idea that is not dangerous is unworthy of being called an idea at all.  

Etter noen dager avtalte vi et møte på Zoom, altså dagens digitale kontor. Vi presenterte ulike idéer for hverandre og relativt kort tid etterpå var det avklart at vi alle ønsket å utvikle en stilren og moteriktig tote bag. Tanken vår bak var å skape et konsept hvor produktet var med på å fremme budskapet og viktigheten av å ta bærekraftig valg i hverdagen. Merkenavnet falt naturlig på plass under en idémyldring og representerer det ekte og naturlige med bærekraft i spissen. 

Det er også verdt å nevne at lys, munnbind og klær er eksempler på andre aktuelle produkter som ble tatt opp til vurdering under idémyldringen. 

FRA IDÈ TIL FERDIGSTILT PRODUKT

Idé, konsept og merkenavn legger grunnlaget for ferdigstilt produkt. Men, hvordan skulle vi gå frem og få et ferdig produkt levert innen rimelig tid? Koronasituasjon i mars/april var relativt usikker og vi ønsket ikke å ta noen store sjanser da det gjaldt leverandør. Vi valgte derfor å gå til innkjøp av handlenett fra en lokal leverandør. Grunnen til følgende valg er fordi vi ikke visste hvor stor etterspørsel vi ville ha i nettbutikken ved lansering, men også for å drive lønnsomt. I tillegg hadde vi også et ønske om å være relativt eksklusive ved start og valgte å begynne med 25 tilgjengelig produkter ved lansering. Ønsket var naturligvis å supplere i etterkant av lansering. 

I planleggingsprosessen undersøkte vi ulike virksomheter som kunne trykke logoen på produktet. Vi tok kontakt med et par aktuelle virksomheter og fikk tilbud på den totale prisen. Til slutt endte vi opp med å trykke produktene på et lokalt trykkeri. Vi ga de nødvendig informasjon om eksempelvis logo, farge og størrelse. Igjennom hele prosessen var målet å utvikle et produkt hvor merkenavn, logo og fargevalg skulle gjenspeile hverandre. Vi ble fornøyde med sluttresultatet og det ble akkurat slik vi hadde sett for oss. 

OKR – NØKKELEN TIL SUKSESS

Etter valgt idé, konsept og produkt var det på tide å fastsette OKR-mål for å målstyre prosessen. Vi gjorde noen justeringer underveis og vi endte opp med følgende OKR-mål til slutt; 

Objective: Lansere en velfungerende nettbutikk med tilhørende stilren og attraktiv gjennomføring

KR1: 200 følgere på Instagram og 200 likerklikk på Facebook (6/10)

KR2: 700 besøkende på nettbutikkene (7/10)

KR3: 25 salg i nettbutikken (7/10)

Målene ble fastslått med hele teamet og alle var enige om veien vi ønsket å gå med vårt produkt. Vi anså OKR-målene som realistiske og oppnåelige, og hensikten var å se den helhetlige prosessen i et langsiktig perspektiv. For å vite hvor vi var i prosessen var det en på gruppen som hadde ansvaret for rapportering i Basecamp hver fredag. Vi fikk dermed en indikasjon på hva som var viktig for oss å prioritere uken etter og en jevn progresjon prosessen. 

KONSEPTET UTVIKLES TIL NETTBUTIKK

Selve prosessen og gjennomføringen fra konsept til nettbutikk har vært i stort fokus. Det er en viktig faktor for alle teammedlemmene for å levere best mulig produkt til slutt. Vi avtalte tidlig å ha et gjennomtenkt konsept hvor produktet, nettbutikken og sosiale medier var en rød tråd. 

Vi bestemte oss tidlig for å benytte oss av Shopify for å sette opp nettbutikken. Det var på bakgrunn av tidligere tilbakemeldinger fra studenter og hva vi ble rådet til av forelesere. 

Opprettelsen av nettbutikken med format, produktbilder, ulike funksjoner, betalingsløsning og bestilling gikk smertefritt. Vi møtte ikke på noen utfordringer med Shopify slik vi hadde hørt andre hadde gjort tidligere. 

Vi har benyttet oss av INEVO sine 10 vurderingskriterier for en nettbutikk for å utvikle en nettbutikk som vektlegger viktige og sentrale kriterier. De ulike funksjonene la grunnlaget for gode og brukervennlige løsninger for våre potensielle kunder hvor vårt konsept gjenspeiles.

MARKEDSFØRING PÅ SOSIALE MEDIER

For å lykkes med lanseringen av nettbutikken kan vi ikke komme foruten markedsføring. Etter vurderingen har vi valgt å basere markedsføringen på Facebook og Instagram. Med ønsket om synliggjøring av konseptet, øke antall følgere og skape et engasjement før lansering av nettbutikken opprettet vi tidlig profiler på de sosiale plattformene. 

Et av teammedlemmene utviklet en medieplan med planlagte innlegg for eksamensperioden og utover i mai. Vi synkroniserte Facebook og Instagram for å forenkle publiseringsprosessen. Medieplanen har gitt oss muligheten til å drive målrettet markedsføring med godt innhold. 

Alle teammedlemmene deltok på en Facebook-konkurranse tidligere i vårsemesteret og vil motta en voucher på 150$ hver i begynnelsen av juni. Vi ønsker å benytte disse for å utvikle annonser med ønske om synlighet og vekst. 

I tillegg til markedsføring har vi igjennom prosessen hatt stort fokus på god logistikk og håndtering av kundeservice. Hensikten med det er å legge grunnlaget for å lykkes med gjennomføringen av prosjektet, men samtidig være til stede for eksisterende eller potensielle kunder. 

LANSERING OG VEIEN VIDERE …

Vi lanserte nettbutikken 4.mai kl. 12! Denne dagen hadde vi gledet oss til, men vi var også spente på etterspørselen. Responsen på nettbutikken gikk over våre forventinger. Per 9.mai har vi hatt 16 bestillinger og solgt 19 produkter. Tidligere nevnte jeg at vi ønsket å begynne med 25 produkter tilgjengelig. På bakgrunn av etterspørselen tok vi valget om supplering og 10.mai vil vi ha 17 flere handlenett tilgjengelig. Vi gleder oss! 

SAMARBEID

Samarbeid er uten tvil nøkkelen til suksess. Vi har hatt et upåklagelig samarbeid fra vi fikk utdelt eksamensoppgaven. Fra begynnelsen har vi hatt god kommunikasjon, utviklet en plan for prosessen og fordelt arbeidsoppgaver/ansvarsområder. Å dele kunnskap og den enkelte sine egenskaper har absolutt vært oppskriften vi har forholdt oss til. 

For å løse oppgaven på best mulig måte har vi benyttet oss av Google Docs for samskriving, Messenger for god kommunikasjon og Zoom for jevnlig møter. I tillegg har koronasituasjonen også gjort at vi har fått møtt hverandre jevnlig på biblioteket. Da vi fikk oppgaven satt vi oss ned med kalenderen umiddelbart og satt av ulike dager til å jobbe med prosjektet. Det har resultert i at alle teammedlemmene har hatt oversikt og kontroll på hvilke arbeidsoppgaver som har vært nødvendig å prioritere underveis. I tillegg har vårt samarbeid gjort at alle har vært inkludert i lik grad. Følgende sitat representerer min opplevelse av vårt samarbeid; 

Teamwork makes the dream work

UTFORDRINGER UNDERVEIS I PROSESSEN

I forkant hadde vi hørt fra tidligere studenter med fordypning i digital markedsføring at det ville bli en hektisk måned med en rekke utfordringer, men at vi i slutten av modulen ville kjenne en mestringsfølelse. Personlig har jeg absolutt kjent på en mestringsfølelse, men hva med utfordringene og problemene underveis? 

Vi var alle innforstått med at det høyst sannsynlig ville oppstå en rekke utfordringer underveis, men det ble ikke egentlig ikke helt slik vi hadde sett for oss. Hele prosjektet har gått langt bedre enn først antatt! 

I oppstartsfasen landet vi relativt raskt på nåværende konsept. En stund etter valgt idé endret vi tankegangen og vurderte å lage nettbutikk for en kunde. Etter å ha gjort en grundig vurdering sammen fant vi ut av at vi ønsket å gå tilbake til den opprinnelige idéen og utvikle et eget konsept. En slik utfordring ser vi på som helt naturlig på bakgrunn av ønske om best mulig resultat. 

Videre har vi fulgt nøye med på den totale progresjon og våre OKR-mål. KR1 tar for seg antall følgere på sosiale medier og var i begynnelsen satt til 350 følgere på både Facebook og Instagram. Etter hvert så vi at det var litt utfordrerne og vi nedjusterte målet fra 350 til 200 følgere 6.mai. Nåværende mål anser vi som oppnåelig og et mål vi ønsker å nå innen kort tid. 

Dagens koronasituasjon har også vært en utfordring igjennom prosjektet. Det har vært en usikker periode med nedstenging og høyt smittetrykk. Men, vi har brukt flere digitale verktøy for å opprettholde kommunikasjon, progresjon, ønsket læringsutbytte og ikke minst motivasjon. Vi har løst oppgaven etter beste evne og spilt hverandre gode. 

Sammenlagt har vi kun møtt på små utfordringer underveis som vi har løst sammen og ingen av disse har vært utslagsgivende for prosjektet. Evnen til et tett samarbeid, god utnyttelse av teammedlemmene sine egenskaper og kommunikasjon underveis har resultert i et konsept og en nettbutikk konsept vi er stolte av.

MITT PERSONLIGE LÆRINGSUTBYTTE

Å utvikle et konsept og nettbutikk har vært utrolig lærerikt, og det har vært spennende å være gründer igjennom prosessen, alt fra idé til lansering. 

Akkurat nå sitter jeg igjen med en mestringsfølelse og er fornøyd med vårt sluttresultat. Overordnet har prosjektet vært gøy og krevende på samme tid. Det er mye som skal gjøres og en rekke komponenter som må være på plass, men takket være mitt team har det gått over all forventing. Jeg ser virkelig effekten av hva god kommunikasjon og samarbeid kan medbringe for å komme i mål med et slik utfordring. Til slutt er det verdt å nevne at jeg absolutt anser kunnskapene og erfaringene jeg sitter igjen med som høyst aktuelle å ta med seg videre i arbeidslivet. 

Link til nettbutikken: https://genuint.no

-Thea

One comment

  1. Pingback: Refleksjon: Fra idé til nettbutikk på en måned | DIG2100 (2103)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *