Faglig blogg om digital markedsføring
#20 – Hvorfor skal du satse på Instagram i 2021?
#20 – Hvorfor skal du satse på Instagram i 2021?

#20 – Hvorfor skal du satse på Instagram i 2021?

Vi lever i en verden som stadig er i endring, også innenfor markedsføring og valg av digitale kommunikasjonskanaler! For å lykkes med en markedsstrategi i 2021 må du og din virksomhet høyst sannsynlig tenke annerledes enn slik en markedsfører gjorde tidligere.

Det er ingen tvil om at 2020 har vært et vanskelig år for ulike bransjer og virksomheter. Fokuset på målrettet markedsføring gjennom digitale kanaler, innholdsproduksjon, den totale kundereisen og viktigheten av å følge ulike trender har hatt en betydelig økning de siste årene. Men, hvilken markedsføringskanal bør en egentlig benytte i dag? 

Ved et slikt spørsmål vil det naturligvis foreligge ulike synspunkter for hva som vil være lønnsomt for den enkelte bedriften og det vil være flere aktuelle kanaler for videre satsing. I dette innlegget vil jeg gjøre et dypdykk i markedsføringskanalen, Instagram og hvorfor en bør satse på følgende kanal i 2021. Innlegget baseres på trender, statistikk og er samt en personlig anbefaling rettet mot små bedrifter. 

instagram logo | Teknologidagene i Kongsberg

INSTAGRAM – DER DU NÅR FREM VISUELT 

Instagram er et sosialt medium som er eid av Facebook. Applikasjonen ble lansert i oktober 2010 og har hatt vekst siden (Ervik 2020). Du kan opprette en profil som privatperson eller bedrift. Med utgangspunkt i små bedrifter gir Instagram muligheten til å publisere bilder og videoer som skal inspirere, men også skape en interaksjon med følgere. Ut ifra dette kan vi egentlig si at Instagram er en hybrid mellom Facebook og Snapchat (Markedssjefene 2021).

Sosiale medier er en viktige plattformer for markedsføring. Instagram er en markedsføringskanal som legger grunnlaget til å drive målrettet markedsføring mot utvalgt målgruppe. En liten bedrift får dermed fremmet sin merkevare visuelt etter ønske, uavhengig av produkt eller tjeneste. Men, hvorfor bør små bedrifter satse på denne markedsføringskanalen?

TI GODE GRUNNER

 1. Applikasjonen er gratis å benytte 
 2. Tenk konsept og lag en helhetlig konto med fokus på bilder og videoer 
 3. Inspirasjon- og informasjonskanal for følgere, nåværende eller potensielle kunder 
 4. Instagram viser frem bedriften sin personlighet
 5. Mulighet for god innholdsproduksjon og differensiering fra andre aktører 
 6. Organiske innlegg og betalt annonsering 
 7. Gode #hastags og geo-tags er med på å synliggjøre merkevaren 
 8. Bruk Instagram-historier for økt aktivitet 
 9. Lett tilgjengelig for å besvare spørsmål og interaksjon med følgere
 10. Vær aktiv og legg igjen hyggelige «spor» 

Ovenfor er en rekke sentrale fordeler fremstilt med vektleggelse til hvorfor en liten bedrift bør benytte seg av og satse på Instagram! 

Ifølge Ipsos har 2 609 000 nordmenn en profil på Instagram, hvorav 64% benytter seg av applikasjonen daglig. Av det totale antall brukere utgjør kvinner 56% av disse, de utgjør altså majoriteten sett ut ifra kjønn. Rapporten viser også at det er flere kvinner enn menn som bruker Instagram daglig. Sett i sammenheng er det slik at det er aldersgruppen, 18-29 år som er de mest aktive på kanalen. Videre er det verdt å nevne at prosentandelen i de ulike aldersgruppene jevnt over er høy i lys av daglig bruk, ref. skjermbildet nedenfor (Ipsos 2021). Instagram legger ut ifra statistikken grunnlaget for at en bedrift kan nå ut til et stort nedslagsfelt og ønsket målgruppe. I tillegg gir kanalen muligheten til å øke merkevarens synlighet med gjennomtenkt innhold på en målrettet, kostnadseffektiv og strategisk måte.

Instagram er en markedsføringskanal som er ypperlig for innholdsmarkedsføring og bør være en del av bedriftens strategi. Men, hva og hvem representerer merkevaren? Hvem skal vi nå ut til? Hvordan ønsker vi å oppnå med vår profil? Det er sentrale spørsmål en bedrift må vurdere for å kunne tilpasse innholdsproduksjon til ønsket målgruppe!

Markedsføringskanalen vil over tid fremstå som en bildebank og vil gi følgere, altså nåværende eller potensielle kunder et virkelighetsbilde av bedriften. Ved å benytte Instagram kan en publisere organiske innlegg og betalte annonser i bilde- og/eller videoformat. Hensikten er at bedriften skal gjenspeiles i sosiale medier ved å skape troverdighet mellom følger og bedrift. Men, skal følgende gjøres gjennom eide, betalte eller fortjente medier? Hva vil være relevant for en liten bedrift? 

EIDE, BETALTE ELLER FORTJENTE MEDIER? HVA VIL VÆRE MEST LØNNSOMT OG GI DIN BEDRIFT BEST AVKASTNING?

Det vil være lønnsomt for en bedrift å skape et samspill mellom de ulike type mediene. Instagram som markedsføringskanal vil ha sammenheng med de alle mediene og kan benyttes i ulike sammenhenger. 

EIDE MEDIER 

En liten bedrift vil ikke komme foruten å benytte seg av sine eide medier, eksempelvis deres sosiale kanaler, nettside eller epost/nyhetsbrev. Det er viktig at bedriften er aktuelle og har god kontroll på innholdet som skal publiseres på bedriftens eide medier. Ifølge Palladino Media er de nevnte faktorene også noen av de største trendene på Instagram i 2021 (Palladino Media u.d.). I tillegg vil det også være lave kostnader for bedriften dersom en allerede har opprettet en hjemmeside og benytter seg av organiske i sosiale medier (Hult u.d.).

BETALTE MEDIER 

Tidligere nevnte jeg at Instagram gir en bedrift mulighet til å publisere innhold med betalt annonsering, vi snakker da om betalte medier. Merkevaren har muligheten til å nå flere potensielle kunder og utvalgt målgruppe med slik markedsføring, enten gjennom å fremme et innlegg eller opprette en annonse i Facebook Business Manager. Videre er det å bruke betalt annonsering i samarbeid med aktuelle influensere en dagsaktuell trend som benyttes i stor grad for nå ut med ønsket budskap (Palladino Media u.d.). Som nevnt tidligere benytter 36% av det totale antallet brukere seg av Instagram daglig og kan resultere med at en profil kan eksponeres for en annonse opptil flere ganger (Ipsos 2021). 

Ulempen med betalt annonsering er at det er kostnadskrevende og det krever godt kommersielt innhold for å vekke en interesse (Hult u.d.). Overordnet handler det om å øke synligheten, som forhåpentligvis vil resultere i videre vekst. Ved gode strategiske valg av eide- og betalte medier er intensjonen å oppnå en god markedsposisjon og et positivt omdømme. 

FORTJENTE MEDIER 

Fortjente medier tar utgangspunkt i hva en sier om merkevaren og bedriften (Hult u.d.). En liten bedrift er sårbar og er avhengig av gode omtaler fra kunder og følgere, eksempelvis på nettside, Facebook og naturligvis Instagram. En direkte tilbakemelding og god kundebehandling vil kunne forsterke markedsposisjonen og fokuset på forbedringspotensialer øker. Ved å bruke Instagram som et sosialt medium vil bedriften kunne ha interaksjon med følgere, bygge tillitt og skape troverdighet. Totalt sett kan en si at de ulike type mediene er med på å utvikle og sikre fremtiden til en liten bedrift.  

HVORFOR ER DET VIKTIG Å FØLGE MED PÅ TRENDER?

Digital markedsføring er et fagfelt en må holde seg oppdatert på til enhver tid. En ting er sikkert, trender, endringer og oppdateringer vil også prege oss i årene som kommer. 

For å lykkes med markedsføring på Instagram er det viktig at din bedrift oppdaterer bedriften sin profil jevnlig og produserer godt innhold. I tillegg anbefales det å ha en langsiktig plan slik at profilen er relevant og oversiktlig. Et annet nyttig tips er å ta i bruk de ulike funksjonene på Instagram, eksempelvis hashtags, historier som er tilgjengelig i 24 timer og lagre de innenfor ulike temaer på profilen. Disse eksemplene er viktige faktorer vi ser i trendbilder i 2021 (Palladino Media u.d.). 

Vi kan trygt si at det siste året har vært annerledes for oss alle og bedriften har gjort ulike endringer på kort tid. Det er stor konkurranse for å lykkes blant alle bedriftene som er tilgjengelig på Instagram så det gjelder å ha fokus på de rette elementene. For ulike bedrifter har covid-19 forsterket viktigheten av å følge med på ulike trender som er aktuelle, men samtidig differensiere seg fra andre aktører. Dette er en trend som vil fortsette å være relevant i lys av videre vekst, synlighet, engasjement og suksess. 

Det blir spennende å følge med på ulike trender på sosiale markedsføringskanaler i årene som kommer! 

-Thea

REFERANSER

Ervik, Andreas. 2020. SNL. 17 November . Funnet Mai 20, 2021. https://snl.no/Instagram.

Hult, Svein Roar. u.d. Kantar. Funnet Mai 20, 2021. https://kantar.no/tns-innsikt/markedsforing-og-markedsanalyse-i-digitale-kanaler.

Idium. 2020 . Iduim . 2 April. Funnet Mai 20, 2021. https://www.idium.no/b/6-grunner-til-at-du-skal-bruke-instagram-til-markedsfoering.

Ipsos. 2021. Ipsos. 23 April . Funnet Mai 20, 2021. https://www.ipsos.com/nb-no/ipsos-some-tracker-q121.

Loyall. 2020. Loyall. 27 Desember. Funnet Mai 20, 2021. https://loyall.no/news/10-tips-til-a-planlegge-din-markedsforing-i-2021.

Markedssjefene . 2021. Markedssjefene . 2 Mars. Funnet Mai 20, 2021. https://www.markedssjefene.no/blogg/innholdsspredning-og-kanalstrategi-i-2021/.

Palladino Media . u.d. Palladino Media . Funnet Mai 20, 2021. https://palladinomedia.no/11-instagram-trender-for-2021/.

Ragnhild. 2017. Tur digital . 11 August. Funnet Mai 20, 2021. https://tur.digital/turtips/ti-tips-for-a-lykkes-pa-instagram/.

11 Comments

 1. Pingback: #20 – Instagram: Veien mot økt synlighet og engasjement | DIG2100 (2103)

 2. Veldig bra innlegg, Thea! God struktur, informativt, konkret, og bra bruk av kilder. Kan titlene og undertitlene være enda mer selgende eller basert på hva folk søker etter i Google? Veldig bra med en 10-punktsliste 😉
  «HVORFOR SKAL DU SATSE PÅ INSTAGRAM?» er en veldig bra tittel tenker jeg, men rett under den kommer en ny tittel, kunne disse vært slått sammen til én?

 3. Pingback: #24 Hvordan kan du benytte Instagram til å markedsføre en liten bedrift? - Thea Kristensen

 4. Pingback: #25 Hvordan vil digital markedsføring utvikles i årene som kommer? | DIG2100 (2103)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *