Faglig blogg om digital markedsføring
#22 Hvordan påvirket sosiale medier angrepet på den amerikanske kongressen 6. januar 2021?
#22 Hvordan påvirket sosiale medier angrepet på den amerikanske kongressen 6. januar 2021?

#22 Hvordan påvirket sosiale medier angrepet på den amerikanske kongressen 6. januar 2021?

En merkedag som går inn i historiebøkene! I dette innlegget vil jeg gjøre et dypdykk i hvordan sosiale medier var med på å påvirke angrepet på den amerikanske kongressen. Hva foregikk i forkant og under angrepet? I hvilken grad har sosiale medier oppnådd en maktposisjon? Hvilke konsekvenser medfører en slik situasjon og hvordan vil det prege oss i fremtiden? Det er ulike spørsmål jeg vil besvare gjennom innlegget på basis av ulike referanser og en personlig oppfatning av hendelsen. 

HVA SKJEDDE 6. JANUAR 2021?

I etterkant av det amerikanske valget oppfordret Donald Trump sine tilhengere til å møte opp ved kongressen 6.januar 2021. Hendelen ble i stor grad fremprovosert av Donald Trump. Han holdt et folkemøte utenfor Det hvite hus like før kongressen ble samlet denne dagen.

En rekke oppfordringer og ulike utsagn på sosiale medier resulterte i at den amerikanske kongressen ble stormet av demonstranter og tilhengere av Donald Trump (Kolberg og Andersen 2021). Flere hundre demonstranter gikk til angrep, altså samme dato som Joe Biden ble erklært president. Trump oppfordret ikke til vold i sine uttalelser, men la sterkt opp til det ved å bruke sine sosiale medier for å kommunisere ut et budskap. 

Hele verden ble rystet over situasjonen og fulgte nøye med på nyhetssendingene fra et av verdens mektigste land. Totalt var det 50 mennesker som ble skadet, fire mennesker mistet livet etter sammenstøtene og det ble funnet to rørbomber i bygget (Kolberg og Andersen 2021). Sammenlagt kan en si at angrepet har understreket makten av bruk av sosiale medier, spesielt til å skape en form for uro og frykt. 

SOSIALE MEDIER HAR OPPNÅDD EN MAKTPOSISJON 

Sosiale medier har hatt en enorm vekst de siste årene og blitt en stor del av vår hverdag. Vi varsles fra ulike applikasjoner og tjenester døgnet rundt, og det er viktig for oss å holde oss oppdatert til enhver tid. Det er sentralt å påpeke at sosiale medier ikke kun benyttes til å spre politisk informasjon og skape en uro. Du kan også dele tips, følge med på nyheter, se humoristiske innspill, dele øyeblikk fra egen hverdag og kommunisere med venner og bekjente. Det er dessverre ikke en slik side av sosiale medier som er i fokus i denne forbindelse.

Mediekanaler legger grunnlaget for å kommunisere et budskap og spre informasjon om et spesifikt tema til sin følgerskare. Ulike sosiale kanaler påvirker oss mer enn vi selv er klar over. Ifølge Financial Times var en Facebook-annonse publisert som en del av Trump sin valgkampanje og spredte informasjon om feil valgdag (Stacey og Murphy 2020). En slik hendelse beviser at sosiale medier har oppnådd en enorm maktposisjon, altså ved å spre feil informasjon på kort tid og påvirke en utvalgt målgruppe til vedkommende sin fordel. 

I forbindelse med angrepet 6.januar 2021 kan en si at Trump utnyttet sin maktposisjon. Med Trump sine 88 millioner følgere på Twitter ble politiske utsagn spredt rask ved hjelp av likerklikk, kommentarer og delinger. Etter en rekke publiseringer på sosiale medier har resultert med at Donald Trump er permanent utestengt fra Twitter. Det er på bakgrunn av risikoen ved å bruke profiler på sosiale medier som tilhører han, og dermed resultere med vold og spredning av falske nyheter (Darrud 2021). Har bruken av sosiale medier gått for langt? Hadde angrepet funnet sted dersom Trump ikke hadde misbrukt sin maktposisjon? Hvordan vil en slik hendelse påvirke fremtiden vår?

HVORDAN VIL SOSIALE MEDIER OG ANGREPET PREGE OSS I FREMTIDEN? 

Angrepet på kongressen har skapt en form for uro og frykt, hendelsen understreker hvor lett informasjon kan bli spredt på ulike digitale plattformer. Angrepet belyser også en negativ effekt ved bruk av digitale plattformer og spredning av informasjon, men hvor vil det hele ende? 

Vi har blitt avhengig av å være oppdatert på nyhetsbilde og hva som skjer i omverden. Men, hvordan kan vi skille mellom korrekte- og falske nyheter? Etter min mening trenger vi klare retningslinjer og regler for bruk av sosiale medier, spesielt velkjente personer med stor innflytelse. Ulike sosiale medier bør ta hendelsen til etterretning og etablere et system der innlegg må godkjennes før publisering. Dersom følgende gjennomføres vil ord som inngår i utvalgte kategorier, eksempelvis vold og hatefulle ytringer bli oppdaget. Målet er å oppdage et slik innlegg før innlegget er publisert, spredt til en utvalgt følgerskare og har hatt muligheten til å påvirke en gruppe mennesker. 

Angrepet på kongressen er et tegn på at det er viktig å ta hånd om problemstillingen for å hindre en lignende hendelse i fremtiden. Å bevisstgjøre brukere av sosiale medier om hvordan en benytter seg av digitale plattformer på riktig måte er essensielt, eksempelvis i lys av formuleringer, utsagn og hva som er etisk riktig å publisere. Det er også essensielt for brukere av sosiale medier å beholde ytringsfriheten, men med en balanse mellom hvilke meninger og perspektiver som skal ytres. Velkjente personer med makt innenfor ulike fagfelt må skape tillit og troverdighet til sin følgerskare, ikke frykt og uro! 

Alt i alt kan en si at hendelsen har satt dype spor over hele verden. Ulike faktorer utløste angrepet på kongressen, men en kan si at bruken av sosiale medier har den største skylden. 

Sosiale medier sin positive intensjon ved å spre informasjon, inspirere og nå ut til en målgruppe ble misbrukt og hendelsen endte med et brutalt utfall. Angrepet har både understrekt maktposisjonen og den store påvirkningskraften til sosiale medier. I tiden fremover vil det være essensielt at digitale plattformer og ulike aktører samarbeider omkring problemstillingen og gjør forebyggende tiltak slik at lignende hendelse ikke vil oppstå igjen. 

-Thea

REFERANSER

Darrud, Aud. 2021. NRK. 9 Januar . Funnet Mai 24, 2021. https://www.nrk.no/urix/donald-trump-er-permanent-utestengt-fra-twitter-1.15319920.

Kolberg, Marit, og Cicilie Sigrid Andersen. 2021. NRK. 7 Januar. Funnet Mai 27, 2021. https://www.nrk.no/urix/slik-mobiliserte-trump-sine-tilhengere-for-opptoyene-1.15317769.

Stacey, Kuran, og Hannah Murphy. 2020. Financial Times . 20 Oktober . Funnet Mai 28, 2021. https://www.ft.com/content/d794197a-3b1b-4d6b-8b01-291537003c42.

VICE News. 2021. Youtube. 10 Januar. Funnet Mai 29, 2021. https://www.youtube.com/watch?v=lfP_5L8epow.

One comment

  1. Pingback: #22 Hvordan påvirket sosiale medier angrepet på den amerikanske kongressen 6. januar 2021? | DIG2100 (2103)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *